Magunkról

A Nádudvari Kincsesház a több mint 100 évvel ezelőtt épült fürdőházban működik a Kossuth tér 5. szám alatt. Építője, üzemeltetője Kovács Gábor helyi vállalkozó volt. A hatvanas évek közepétől 2005-ig a fürdőház új szerepet kapott, Öregek Napközi Otthonaként működött. Nádudvar Város Önkormányzata 2005-ben bocsájtotta a Közgyűjteményi Alapítvány rendelkezésére az épületet, mely pályázatból és helyi forrásból teljesen megújult.
Az Önkormányzatunk anyagi segítségével működő Kincsesházat a Közgyűjteményi Alapítvány gondozza, az itt folyó életet szervezi.
Az 1994-ben alakult Közgyűjteményi Alapítvány célja:
„Nádudvar és térségét alkotó környező kistájak (Hortobágy, Hajdúság, Sárrét, Nagykunság) egyedi értékeinek, kulturális, népművészeti és táji örökségének védelme, fenntartása és fenntartható fejlesztése, a nádudvari közgyűjtemény állandó elhelyezésének biztosítása, állandó és időszaki kiállítások szervezése által, valamint a gyűjtemény fenntartása, fejlesztése, továbbgyarapítása és mindezekkel együtt Nádudvar közösségi életének dinamizálása, közösségi színhelyek kialakítása, helyi identitást erősítő programok lebonyolítása.” (a Közgyűjteményi Alapítvány alapító okiratából)
A Kincsesházban az évek alatt összegyűjtött régi tárgyakat Nádudvar lakossága ajándékozta a közgyűjteménynek, hogy megőrizze elődeink életének emlékeit, és a jövő nemzedéke ne érezze magát gyökértelennek. Jelképünk, a szemétdombon kapirgáló kiskakas utal a közismert népmesére: mindenhol találunk értéket, ha megkeressük.